VB
Om VB

Unikt kompetansesenter

Kompetanse er et av våre viktigste konkurransefortrinn, om ikke det viktigste. I VB så satser vi på dem som vil satse!

I VB har vi et eget kompetansesenter som kontinuerlig lager, videreutvikler og gjennomfører egne kurs og kompetanseprogrammer.

VB Lærling

VB har et lærlingprogram med fokus på holdninger, kultur og faglig oppdatering med hovedvekt på holdninger, kultur og faglig oppdatering, «Riktig første gangen» og HMS. 

VB Trainee

VB Trainee er kjedens utviklingsprogram for yngre medarbeidere og gir den enkelte et godt grunnlag for økt selvinnsikt, kunnskap om VB sine ulike arbeidsprosesser og egne praktiske lederferdigheter. 

VB Tekniker

VB Tekniker-kursene sikrer forståelse for og kompetanse omkring planlegging, montering og alt som skal til for å levere et varmeanlegg for enhver bygning. Disse kursene er på flere nivåer. 

VB Lederen

VB Lederen er kjedens bedriftsutviklingsprogram for ledere og nøkkelpersoner i VBs medlemsbedrifter. 

VB Prosjektleder

VB Prosjektleder er kompetanseprogrammet i VB som vil bidra til at du og din bedrift blir utstyrt med de rette verktøyene for å gjennomføre prosjekter på kvalitetsfull og god måte.

Alle disse programmene gjennomføres fast i VB og oppdateres og utvikles slik at de kan regnes som bransjens beste år etter år. 

Bli med du også! Ta kontakt med VB på tlf. 51 95 11 00, e-post kompetanse@vb.no