VB
VB Proff

Vakker gymsal fra 1920 restaurert

Når et bygg fra 1922 skal se ut som det er fra 1920-tallet og samtidig tilfredsstille TEK10, blir jobben alt annet en kjedelig. VB Rør og Handverkservice (RHS) på Stord og konsulentfirmaet VB Tekniske har samlet fortid og fremtid i den restaurerte gymnastikkbygningen.

 

På 1920-tallet ble det bygget en rekke lærerhøgskoler med formål om å utdanne gymnastikklærere, og på Høgskulen på Vestlandet, Stord ligger nå den eneste gjenværende gymnastikkbygningen fra denne tiden. Da Statsbygg ønsket å restaurere bygget tilbake til opprinnelig stand, startet prosessen med å finne løsninger som både tilfredsstiller kravene til fredningen av bygget, og de moderne krav som gjelder i dag. 

Slitt og skeivt

– Da restaureringen startet var bygget svært slitt. Taket måtte skiftes og langveggene bulet, blant annet fordi bjelkene som skal holde konstruksjonen på plass var løsnet, forteller prosjektleder i Statsbygg, Sverre Melvær Øgaard. 

Alt arbeid er blitt planlagt og dokumentert ned til minste detalj, med innleide fageksperter på laget og god kommunikasjon med Riksantikvaren. 

Byggentreprenør Engelsen Bygg hadde store utfordringer da bygget hadde seget skeivt med hele 160 mm forskjell oppe og nede. For å kunne tåle aktiv bruk ble huset rettet opp innvendig, forsterket og stabilisert.  

Komplisert tørranlegg

Rørleggerarbeidet var utfordrende, omfattende og givende for VB Rørlegger Karsten Inge Steinsland og hans kollegaer i VB RHS. De har samarbeidet tett med det rådgivende konsulentselskapet VB Tekniske, som har tegnet og prosjektert VVS- og sprinkleranleggene i bygget. 

For å sikre verdiene i bygget ble det bestemt at hele bygget skulle sprinkles – også krypkjeller og loft. Det er lagt opp til to sprinklersystem – tørranlegg på det kalde loftet og tradisjonelt sprinkleranlegg i oppvarmede deler. 

Sprinkleranlegget består av 400 meter stålrør i vegger og tak. Tørranlegget var ingen enkel oppgave å verken prosjektere eller installere. Svein Heggebø, faglig leder hos VB Tekniske forteller at de på grunn av byggets konstruksjon var nødt til å ta i bruk NFPA-13, amerikansk standard da europeisk standard ikke dekker slike rom: 

– For å sikre at det ikke skal fryse i rørene, må tørranlegg ha fall helt fra ytterste sprinklerdyse og til tørr sprinklerventil. Det er en komplisert installasjon som vi har prosjektert i 3D komplett for å planlegge hvor det var mulig å legge rørene, uten at de skulle komme i veien for byggtekniske detaljer og andre tekniske fag, sier han. 

Helt rett for skeive løsninger

Vannbårent varmeanlegg med radiatorer ble installert i galleridelen av bygningen, og det ble gjort indre tilpasninger og nedforinger for å legge rørføringene minst mulig synlig. 

– Det er ingenting som er beint her. Vi har måttet være forsiktige for å ikke ødelegge noe, og vi har dobbelsjekket alt vi har gjort underveis. Det er nesten synd at det vi gjør ikke vises, sier VB Rørlegger Steinsland smilende. 

VB RHS har også installert nytt sanitæranlegg i et sanitærbygg av nyere dato – med produkter som passer inn i stilen til det ærverdige gamle bygget. Med godt samarbeid og en god del spesialtilpassede løsninger, er resultatet et moderne bygg med historie i veggene for lærerstudentene som i dag benytter det. 

– Høyt faglig nivå

VB Tekniske som prosjekterende og VB RHS som utførende rørentreprenør har hatt et svært godt samarbeid på jobben.  

– Det er veldig viktig med en seriøs og dyktig rørentreprenør for å få et så godt resultat som dette er. Det skjønner man når jeg i ettertid har vært på inspisering av det ferdige anlegget. Anlegget er fullført med et høyt faglig nivå på arbeidet, sier Svein Heggebø i VB Tekniske.

Arbeid:

Sanitær, varme- og sprinkleranlegg 

Sted:

Stord, Hordaland 

Arbeid utført av:

VB Rør og Handverkservice

Karsten Inge Steinsland, rørlegger RHS, Ole Kristoffer Laastad, tømrer Engelsen Bygg, Øyvind Tyse, anleggsleder Engelsen Bygg, Tor Øyvind Grov, rørlegger RHS og Stein Otto Almås, rørlegger RHS er de som har jobbet mest i Gymsalen. Foto: Vilde Hjertholm Lunde.
Gulvet i krypkjelleren er fylt med singel som dekker asbest som har drysset ned fra himlingen. Her har rørleggerne lagt rør til sprinkleranlegget.
Gymsalen innvendig. Foto: RHS
Staute gymnaster i aksjon. I tillegg til turn, har Gymsalen fungert både som forsamlings- og festsal.