VB
VB Proff

Jobber smartere, enklere og raskere uten papir

VB VoldenTollefsens første heldigitale prosjekt er bare begynnelsen. - Dette er veien vi vil gå, sier daglig leder Christer Volden. 

- Fantastisk, sier rørlegger Stian Helleren mens han bruker hendene til å zoome inn på et stort nettbrett. 3D-tegningene på skjermen viser rommet han står i og hvordan det vil se ut om få måneder, når det er en innflytningsklar leilighet.

Digital teknologi har for lengst endret måten vi lever på, og nå endrer det også måten vi planlegger og bygger på.

- Mengden informasjon du får inn her er mye større enn på papirtegninger. Dessuten får du færre overraskelser. Det er bra, sier Helleren.

Med enkle, raske bevegelser “klipper” han av lag for lag og viser bygget med og uten stålkonstruksjon, med og uten vegger. Han viser hvor sprinkleranlegget skal ligge, klikker seg inn på en ventil. Går gjennom bygget som det vil se ut når det er ferdig. Nesten som et dataspill.

Papirfritt prosjekt

Leilighetsprosjektet Sandvedhagen 1 i Sandnes er det første heldigitale prosjektet til VB VoldenTollefsen. Alt planlegges og prosjekteres digitalt før det bygges. 

Ikke en eneste papirtegning har blitt sendt fra kontoret til byggeplassen. Å jobbe papirfritt er enklere, raskere, smartere og gir færre feil, forteller daglig leder Christer Volden.

- Man kan gå på befaring i bygget før et eneste spadetak er tatt. Dette er veien vi vil gå, sier han.

På VB VoldenTollefsens kontor i Egersund sitter prosjektleder og teknisk tegner Jone Aase og oppdaterer endringer i tegningene kontinuerlig. 

- Jeg syns det er mye bedre enn papirtegninger. Du har hele tiden tilgjengelig nye, oppdaterte tegninger. Det blir mye mer live-kommunikasjon mellom de som prosjekterer og de som utfører, sier han.

Både han og rørleggerne sparer mye tid på å slippe å sende inn endringer manuelt, sende til trykk, for så å kjøre og hente de nye papirtegningene.

Det er flere fordeler med å droppe papiret. Det er plass til mer informasjon i digitale tegninger. På en flat, todimensjonal tegning kan man for eksempel ikke vite hvor høyt rørene ligger. Det er enkelt å se på en tredimensjonal tegning.

Dessuten er det enklere å bestille riktig mengde og type materiell. Det gir god vareflyt, mindre svinn og mindre retur av materiell. Du får på meteren rørene og delene du trenger, forklarer Christer Volden. 

Den viktigste fordelen er kanskje at informasjonen hele tiden deles, og at alle på en byggeplass jobber etter de samme tegningene.

Fremtidens byggeplass

Flere og flere aktører i byggebransjen dropper papiret. Statsbygg startet allerede i 2017 med sitt Digibygg-prosjekt som fremmer bruk av smarte digitale løsninger. Ifølge BNLs rapport Digitalt Veikart er det stort gevinstpotensial for hele bransjen hvis den blir heldigital, særlig knyttet til kostnadseffektivisering og verdiøkning. 

Det koster litt å investere i utstyr og program, men Christer Volden mener det er innspart allerede et halvt år etter at de tok det i bruk. 

- Det er en veldig målbar effekt, sier han. 

Bedriften bruker også kontrollsystemet VB Smart. Foreløpig snakker ikke de to systemene sammen, men de komplimenterer hverandre godt.

Er det noen ulemper med å jobbe med iPad på byggeplass? 

- Bare at den kan gå tom for batteri. Ellers har jeg ikke hørt noe negativt fra noen, sier Volden.

Prosjektleder i totalentreprenør Masiv, Kjetil Nedrebø, bekrefter at hele bransjen blir mer og mer digitalisert. 

- Sjansen er stor for at det kommer en oppdatering på en tegning på vei mellom brakke og byggeplass, så vi oppfordrer til å bruke mest mulig digitale løsninger. Det minsker risikoen for feil som kan koste mye penger, sier Nedrebø.

Om BIM

BIM står for bygningsinfomasjonsmodellering og er en 3D-modell av det som skal bygges. Det finnes BIM for hvert fagområde, altså bygg, struktur, elektro, VVS, og man kombinere dem til en tverrfaglig BIM. VoldenTollefsen bruker programmene Revit og Dalux.

 

Om Sandvedhagen 1

Leilighetsprosjekt i Sandnes bestående av 27 leiligheter. Totalentreprenør er Masiv. Leilighetene skal være ferdige desember 2020. 

 

Om VB VoldenTollefsen

VoldenTollefsen har 30 ansatte, og ble etablert i 1876. 

De har butikker i Sokndal, Egersund og Varhaug.

www.voldentollefsen.no