VB
VB Proff

Sterkere sammen på drift og vedlikehold

Rørleggerkjeden VB og Toma Eiendomsdrift har inngått en samarbeidsavtale om drift og vedlikehold av næringseiendom.

- Dette er en tjeneste som passer for de som ikke selv er ekspert i å drifte en eiendom i praksis. Alle foretak som eier eiendom må følge internkontrollforskriften. Med god drift og vedlikehold blir levetiden på eiendommen lang, og livssykluskostnadene lavere, sier Morten Boye-Hansen, leder for proffmarked i VB.

Toma Eiendomsdrift er blant Norges største på sitt felt og har rundt 200 ansatte. De forvalter 2,5 millioner kvadratmeter fordelt på 500 eiendommer. Toma leverer teknisk drift og forvaltning, vaktmester- og håndverkertjenester, fasadevask, snø og istappfjerning samt landscaping og utvendig vedlikehold. VB har lang erfaring med å levere drift og vedlikehold innen VVS.

Både plan- og bygningslovens § 21-10 og Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til dokumentasjon når det gjelder drift av bygg, og FDV og internkontrollen er sentrale elementer i dokumentasjonsarbeidet.

- Har du for eksempel sprinkleranlegg i et næringsbygg, så er det lovpålagt å ha årlig kontroll for å avdekke avvik, reparere dem og dokumentere det som er gjort. Ellers risikerer en at sprinkleranlegget ikke virker om det skulle begynne å brenne, og det er selvfølgelig veldig alvorlig, sier Boye-Hansen.

Den nye avtalen mellom Toma og VB betyr at flere eiendommer får sine egne “husrørleggere”. Det blir færre utrykninger og plutselige jobber, og en jevnere tilgang på oppdrag. Eiendommen blir ivaretatt i henhold til lover og forskrifter, som igjen gjør at livssykluskostnadene holdes under kontroll. 

- En fordel er at vi prøver å dedikere egne rørleggere til jobben, så det er den samme rørleggeren som dukker opp på hvert oppdrag, en som vet hvor ting er og hva som er installert og som kan ta med deler på forhånd så jobben blir utført mer effektivt, sier Boye-Hansen. 

I første omgang starter implementeringen av samarbeidet i Stavanger og Bergen nå i juni.

- Toma er en veldig spennende og interessant samarbeidspartner, og vi har fulgt med på hverandre en god stund. Vi er glad for denne avtalen, sier Morten Boye-Hansen.

- Partene ser at et samarbeid vil kunne skape positive synergieffekter for begge parter. Vi ser for oss at vi i et slikt samarbeid vil kunne tilby samkjørte leveranser av VVS-oppdrag. Begge parter er glad for at vi, på tross av vanskelige tider, har klart å bli enige om et samarbeid for fremtiden, sier Øystein Kjellsen, daglig leder i rørleggerkjeden VB.

Har du spørsmål om drift- og vedlikeholdsavtaler?