VB
Om VB

HMS i VB: Forsiktig, Verdens Beste

Håndverksbransjen har generelt sett hatt lite fokus på HMS-arbeid, det vil si alt arbeid innen helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for medarbeiderne. Vi i VB har tatt tak i dette, og har lansert HMS-programmet "Forsiktig, Verdens Beste" for alle våre medlemsbedrifter. Programmet er et ledd i å profesjonalisere VB ytterligere, med økte fordeler for de 200 medlemsbedriftene.

"Forsiktig, Verdens Beste" er en positiv holdningskampanje som skal motivere til riktige holdninger og gode valg som får jobben gjort på en sikker og trygg måte. Det er en kampanje uten pekefingerbudskap, men med viktige påminnelser som skal sørge for at du tar godt vare på verdens beste kolleger – og ikke minst deg selv. 

HMS? Med glede!

HMS-programmet skal gjøre HMS til en helt naturlig del av arbeidet for alle de 1600 medarbeiderne i VB-bedriftene. Med HMS satt i system blir dette tydeligere, samtidig som den blir lett tilgjengelig for alle. Som en smakebit på ”Forsiktig, Verdens Beste” har vi gleden av å vise lanseringsfilmen som ble presentert for nærmere 500 VBere på årets kickoff. I vårt HMS-program har vi både trenings- og kostholdseksperter som allerede er igang. Les mer om dem her, og gled deg til flere tips som kommer fremover. 

Mer om Forsiktig, Verdens Beste ›