VB
God energi

Gråvann og gjenvinning av vann

Hvordan vil klimaendringene påvirke tilgangen til vann? Mer flom og mer tørke forventes framover, og det ligger store utfordringer foran oss. Hva kan du og jeg - altså forbrukeren - gjøre for å tilpasse oss?

Det enkle svaret på det er at vi kan bruke mindre vann. Selv om vi har mye vann i Norge, så er det energikrevende å få vann både inn i huset og ut av huset. 

Spar på vannet!

Hvert døgn bruker hver nordmann i snitt 180 liter vann, ifølge SSB (2018). Det er nesten dobbelt så mye som danskene! Så hvordan kan man enkelt spare vann hjemme?

Dusj kortere, bruk den lille spyleknappen på toalettet, fyll oppvaskmaskinen helt opp hver gang du bruker den. Alle disse er enkle tips som de fleste kan få til å gjennomføre. I tillegg finnes det utstyr som sparer på vannet, som dusjhoder og berøringsfrie kraner som kan senke vannforbruket. 

Men hva med gjenvinning av vann? I Norge bruker vi vann av drikkbar kvalitet både til å dusje i og til å vanne blomstene med. I andre land, blant annet Danmark, Australia, Nederland og USA, bruker de gjenvinningsvann til det som ikke skal drikkes. Her kommer gråvann inn.

Hva er gråvann og hva har det med meg å gjøre?

Gråvann er den delen av avløpsvannet fra vanlig husholdning som stammer fra kjøkken, bad og vaskerom. Altså det vannet du har dusjet i eller vasket med. (Svartvann er avløpsvann fra toalettet, det kan ikke gjenbrukes.) 

Gråvann kan skilles ut, renses og benyttes for eksempel til spyling i toalettet, til dusjing, i vaskemaskiner eller spyling av gårdsplasser - kort sagt alt som ikke krever at vannet har drikkbar kvalitet. 

Gråvann kan også brukes til å varme opp nytt vann. Du kan få økonomisk støtte fra Enova for å installere varmegjenvinning av gråvann hjemme. Det “brukte” vannet er nemlig ofte varmt og kan brukes til å forvarme nytt kaldtvann som kommer inn i huset. 

Mulighetene er mange for å ta i bruk gråvann, både i næringsbygg, offentlige bygg og private hjem. Det krever installasjoner som sikrer at drikkevannet ikke forurenses. Men det kan være en av mange løsninger på utfordringer som vi vet ligger rett rundt hjørnet.

 

(Kilder: snl.no, forskning.no, enova.no)