Norenco AS

Norenco utvikler og er leverandør av renholdsprodukter. I 1986 ble ideen om å etablere en norsk produsent av spesialkjemikalier og renholdsmidler en realitet. I dag produserer Norenco ca. 90 produkter og er landsdekkende innen profesjonelt renhold.

Besøk www.norenco.no