Vannbåren varme gir behagelig gulvvarme og godt inneklima

Vannbåren varme

Dagens avanserte teknologi innen vannbåren varme gjør at du enkelt kan bytte fra den ene energikilden til den andre. Jo mer du investerer i ditt vannbårne anlegg, jo flere energivalg har du.

Finn nærmeste VB Rørlegger »

Du kan til enhver tid velge det rimeligste alternativet av strøm, gass, pellets eller olje. Går prisen opp, velger du en annen energikilde. Derfor, tenk langsiktig når du skal bygge nytt eller foreta en større rehabilitering.

Det er ingen tvil om at vannbåren varme er fremtidens varmeløsning også i Norge. I våre naboland er allerede denne løsningen svært utbredt. Lange og kalde vintre gjør at vi nordmenn tilbringer mye av året innendørs. Da er vi vel også lengst fremme i å ta i bruk moderne oppvarmingsløsninger for å oppnå best mulig innekomfort? Merkelig nok er svaret nei. Vi er faktisk blant de dårligste i ”klassen.”

Nå velger ca 50 % av alle nybyggere energifleksibel vannbåren varme. I andre europeiske land er de kommet lenger enn oss når det gjelder å ta i bruk moderne boligvarmeløsninger som gir høy komfort. Der har det i mange år blitt installert vannbåren varme i de fleste nye boliger.
Endelig begynner også vi å få øynene opp for miljøvennlige måter å varme opp boligene våre på.

Vannbåren varme gir bedre luft - mindre brent eller virvlende støv

Bruk av elektriske panelovner til oppvarming gir ofte svidd støv som virvles opp. Dette gjør at luften virker tørr og litt ubehagelig. Spesielt for astmatikere og allergikere kan dette være et problem. Norges astma- og allergiforbund fraråder å bruke elektriske varmeovner med glødende varmetråder, vifteovner eller åpne panelovner.

Med vannbåren varme (radiatorer/gulvvarme) oppnår du imidlertid både bedre og behageligere inneklima.

Lunt og behagelig med vannbåren varme

Gulvvarme sikrer en meget behagelig og effektiv oppvarming. Du oppnår en ideell varmekomfort fordi gulvvarme gir direkte varme gjennom føttene og fordi den fordeles jevnt i rommet. Dermed kan innetemperaturen holdes 2-3 grader under det som må til for å få tilsvarende varmeeffekt med elektriske panelovner eller radiatorer. Temperaturen i hodehøyde blir lavere. Dette gir ikke bare økt velvære, men bidrar til bedre konsentrasjon og arbeidsevne.

På markedet finnes det gulvvarmesystemer som kan kombineres med radiatorer, f.eks. på soverom. I nye hus er en mye brukt løsning å installere vannbåren gulvvarme i første etasje og på badet i annen etasje, og radiatorer i enkeltrom i annen etasje. På den måten kan man enkelt justere varmen i de
rommene hvor man ønsker kjølige gulv og lavere temperatur enn i resten av huset.

Enklere installasjon enn du tror

Vannbåren gulvvarme kan brukes i alle typer gulvkonstruksjoner. Rørene kan monteres i tre-, plate- og steingulv og gulvbjelkelag. Det brukes enten oksygentette plastrør eller kobberrør med plastbelegg.

Det finnes i dag også enkle systemer som kan kombineres med radiator. All installasjon av vannbåren varme må byggeanmeldes til kommunen.
Dette gjøres normalt av rørleggeren. Byggeforskriftene krever også at en fagperson står ansvarlig for installasjonen og godkjenner anlegget før det tas i bruk. Det er mulig å gjøre deler av installasjonsjobben selv, bare den godkjennes av en fagmann.

Det finnes ulike løsninger og systemer som kan tilpasses din bolig. Ta kontakt med din nærmeste VB-rørlegger for mer informasjon.