Styringssystemer for vannbåren varme eller radiatorer

Enten du velger vannbåren gulvvarme eller radiatorløsning, finnes det systemer som regulerer temperaturen. Styringssystemene gir deg mulighet til å regulere temperaturen i hvert rom eller i større soner. 

Det er fleksible løsninger, og mange alternativer. Det finnes løsninger der du kan styre radiatorer og vannbåren gulvvarme, for rehabilitering av eksisterende varmeanlegg eller installere nytt. Du kan også bygge ut systemet etterhvert med styring av lys, ventilasjon, persienner etc. til du har et fullverdig Smarthus.

Finn nærmeste VB Rørlegger »

Radiatorstyring

Styring av romtemperaturen er et enkelt og rimelig tiltak for å spare energi i din bolig. Du kan enkelt styre dine radiatorer og vannbåren gulvvarme, enten det er et eksisterende anlegg eller om du skal installere et nytt. 

Mer om radiatorstyring ›

Styringssystemer for vannbåren gulvvarme

Med temperaturstyring av vannbåren gulvvarme kan du spare opptil 5 - 10 % av ditt totale energiforbruk til oppvarming.

 • Roth Nova + ™ trådløs romregulering: Roth NOVA+ er et reguleringssystem som gjør det lett å justere gulvvarmen. Passer til alle vannbårne gulvvarmesystemer. I systemet finnes fire forskjellige termostater, hvorav en termostat er med infrarød måling av gulvtemperaturen.

 • Roth shunt med 3-veis ventil og Alpha2 pumpe: Roth shunt med 3-veis ventil brukes sammen med gV-fordeleren, og kan på denne måte tilpasses til det ønskede antall kurser. Shunten har en kapasitet på opp til 300 m², og er utstyrt med Grundfos Alpha2 limited pumpe og kan monteres på høyre og venstre side av gV-fordeleren.

  Shunten er utviklet til oppblanding av vannet hvor varmekilden har høyere turvannstemperatur enn gulvvarmen skal ha. Shunten leveres i 2 utgaver, enten med termostatventil med turvannsføler, eller utekompenseringsregulering for optimal regulering av turvannstemperaturen i forhold til utetemperaturen. Shunten er utviklet for å kunne hente vannet fra varmekilden, slik at primærpumpen i noen anleggstyper helt kan sløyfes eller alternativt kun skal yte et lite primærtrykk.

 • Roth utekompensering med uteføler, turføler og romtermostat: Roth utekompensering er en programmerbar digital styring av Roth fordelershunt universal, standard og ro.

  Den tilpasser turvannstempeaturen på gulvvarmeanlegget etter utetemperaturen. I tillegg kan den styres av den medfølgende romtermostaten slik at det alltid vil være riktig temperatur i den sonen som termostaten er plassert. Det er mange forinnstilte brukerprogram i tillegg til mulighet for å lage egne program for å senke temperaturen når det ikke er behov for varme.

  Utekompensatoren har ukentlige programmer, 9 forprogrammerte programmer (+ 4 bruker programmer), ubegrenset hukommelse og regulering tilpasset i forhold til utetemperatur.

 • Upnor Control System: Uponor lanserer neste generasjon av trådløst intelligent control system. Systemet er basert på Uponors velkjente Uponor Control System, og den nye teknologien kaller de dynamic energy management.

  Uponor introduserer noen nye produkter. Termostat T-75 og monteringssett i matchende grå farge. Uponor SmS modul R-56 gjør det mulig å kommunisere med Uponor Control System via en mobiltelefon og sms. Det nye systemet er kompatibelt med alle eksisterende trådløse termostater for Uponor Control System.