Ekspansjon

I et varmeanlegg forekommer det ekspansjon i anlegget når temperaturen i vannet endres. Vann lar seg ikke komprimere så derfor må utvidelseskreftene ha et sted å gå. For å løse dette problemet i et varmeanlegg monteres et ekspansjonskar.

Finn nærmeste VB Rørlegger »

Ekspansjonskaret er en tank eller beholder med komprimert luft (forkomprimert), hvor luftrykket er tilpasset anleggets trykk. I tanken er det en solid gummipose eller en såkalt gummimembran. Det overskytende (ekspanderte vannet) presses inn i membranen. Ekspansjonen ”fjærer” dermed mot den komprimerte luften på utsiden av membranet uten at luft og væske blander seg.

Ekspansjonskarets forkomprimering kontrolleres årlig. Ved behov benyttes en manuell pumpe eller luftkompressor for å korrigere trykket. Typisk forkomprimering i mindre anlegg er 0,5 bar (minimum arbeidstrykk i anlegget minus 0,5 bar). Husk å stenge ventilen før karet!

Mange eiere av varmeanlegg blir lurt av et sterkt varierende trykk i anlegget. Små trykkvariasjoner er normalt fordi temperaturen i varmeanlegget varierer og der til trykket. Mistenkes det at anlegget har lekkasjer så viser det seg ofte at ekspansjonskaret har mistet all forkomprimering og dermed også sin funksjon. Små temperaturforandringer i varmeanlegget vil da forårsake store trykkendringer. Etter påfylling kommer ofte drypp fra sikkerhetsventilen.

Dette avsløres enkelt ved å banke på ekspansjonskaret. Høres det hult ut er alt i orden. Lyder det kompakt er det fullt av vann og trenger kontroll.

I en bolig skal det alltid monteres en sikkerhetsventil på varmeanlegget. Den har den funksjonen å ”blåse” hvis trykket blir for høyt. Sikkerhetsventilen kan også begynne å smådryppe hvis fjæren i ventilen er blitt slakk. Termometer monteres på anlegget slik at driftsforholdene enkelt kan overvåkes. Anlegget skal ha påfylling/avtappingsventil på et lavt punkt.