Ved og pellets

Vedkjel og pelletskjel er alternative former for oppvarming av vann som sendes rundt i boligen. Varmen kan transporteres i en lukket rørkrets, som for eksempel radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

Finn nærmeste VB Rørlegger »

Virkemåter for pellets

Pellets er en energikilde som er laget av treflis. Treflisen blir kokt under trykk og presset sammen uten bruk av bindemidler. Pellets brenner svært rent med svært lave verdier av sot og partikler. Brenningen av pellets foregår i en spesiell pelletsovn.

I forhold til ved er energiinnholdet i pellets ca. tre ganger så høyt. Det er derfor økonomisk gunstig å bruke pellets til oppvarming. Allergikere og astmatikere som blir plaget av vedfyring, klarer ofte å tilpasse seg fyring med pelletsovn.

Virkemåter for vedkjel

Vedkjel kan være et godt alternativ hvis du har tilgang på billig ved og plass til fyrrom. Vedkjelen brukes til oppvarming av tappevann og til vannbårent anlegg.

Bruksområder

Pelletskjelen kan dekke hele romoppvarmingsbehovet, samt oppvarming av tappevann. Dermed erstattes en betydelig del av strømforbruket.

Vedkjel egner seg god i store hus hvor man har tilgang til mye ved til en rimelig kostnad. Denne type systemer har ofte behov for store lagringstanker. Årsaken til dette er at vi er nødt til å akkumulere den energien vi lager når vedkjelen er i drift. Normal tommelfingerregel er at man bør ha minimum 10 liter akkumulator pr kW installert effekt.

Fordeler

En pelletskjel har mange fordeler som mindre arealbehov, lettere regulering, mindre utslipp, høyere virkningsgrad og mindre ettersyn. I tillegg utnytter pelletskjeler opptil 95 % av energien i brenselet som er en god måte å utnytte fornybar energi på.

Vedkjelene vil kunne være svært lønnsomme der man har tilgang på ved og trevirke. Det er et produkt der man både resirkulerer og produserer energi på samme tid.

Ulemper

Tilgang på pellets kan variere og en pelletskjel krever mer oppfølging enn andre energikilder. Vedkjel krever manuell oppfølging som vedhåndtering, oppfyring, ilegg og renhold av kjelanlegget.

Huskeliste

Sjekkliste før du velger:

  • Sjekk kjelens årsvirkningsgrad. Denne varierer normalt mellom 80% og 90%, avhengig av type. 
  • Kan kjelen programmeres og styres?
    - Er det mulighet for ulike temperaturer til ulike tider på døgnet og ukedager?
    - Er det mulig å programmere oppvarmingen av varmtvannsberederen, samt fl ere ulike kurser (gulvvarme og/eller radiator)?
  • Sjekk prisen og tilgangen på pellets og ved i ditt område (2 kr/kg tilsvarer en effektiv energipris på 49 øre/kWh).
  • Har du en gammel skorstein med stor indre diameter? I så fall bør du vurdere et nytt foret løp i skorsteinen for å hindre kondensering. La en fagmann vurdere dette.
  • Vurder hvor stort lager for pellets du  trenger. En bolig som bruker 30.000 kWh årlig til oppvarming og varmtvann vil ha behov for 7–9 tonn eller 12–14 m3 pr. år. Dette tilsvarer en stappfull bod med ca. 6 m2 grunnflate eller en stor søppelcontainer.