Væske/vann varmepumpe

Væske/vann varmepumper er et godt alternativ for deg som har et vannbårent system i huset. De egner seg godt til radiatoranlegg og nye vannbårne gulvvarmesystemer. Varmepumpen henter energien fra fjell, jord eller sjø via en lukket rørsløyfe, og avgir varmen inne via et vannbårent system.

En væske/vann varmepumpe gir varme i boligen og varmt tappevann.  Denne type vamepumpe har en stabil varmekilde, og kan dermed avgi også en jevn temperatur uansett hvor kaldt det er ute. På de kaldeste dagene i året vil det normalt være nødvendig med noe tilskuddsvarme til varmepumpen i form av elektrisitet. Det er viktig å sjekke ut hvor høy temperatur man må ha på varmeanlegget før man setter inn en varmepumpe. Årsaken til det er at varmepumpen kan levere maksimalt 65 grader vann til varmanlegget.

Typisk for en væske/vann varmepumpe er at man får igjen 3 til 4 ganger så mye varme som man tilfører via elektrisitet.

Virkemåter
En væske/vann varmepumpe navngis etter hvor den henter varmen fra; som bergvarmepumpe, sjøvarmepumpe eller jordvarmepumpe. Disse pumpene kalles alle væske/vann varmepumper.  Varmeenergien hentes via en kollektorslange plassert i sjøvann, jord eller fjell. Deretter hever varmepumpen temperaturen og varmen avgis til boligen gjennom et sentralvarmeanlegg med radiatorer eller gulvvarme.

Bruksområder
Bolig med vannbåren varme og/eller radiatoranlegg.

Fordeler
Gir høyest energisparing på grunn av jevn ”høy” temperatur fra energikilden hele året. En jevn fordeling av varmen går via det vannbårne systemet og dekker det meste av varmtvannsbehovet. Det er mulighet for frikjøling via borehullet og ikke noe fare for støy ute. Normalt har denne type varmepumpe lengre levetid enn varmepumper som er basert på uteluft. Væske/vann varmepumper er normalt veldig driftsikre.

Ulemper
En væske/vann varmepumpe har en høyere investeringskostnad enn de alternative varmepumpeløsningene som er basert på luft. Systemet er avhengig av et vannbårent varmesystem. Det kan være begrensninger med fjellkvalitet (borehull) eller stort nok areal til en jordsløyfe.

Huskeliste
Tilbudet du får bør omfatte opplysninger om:

  • Boligens effekt- og energibehov til oppvarming.
  • Drifts- og vedlikeholdskostnader for anlegget.
  • Totalpris for varmepumpeanlegget inkludert installasjon (rør, elektrisk m.m.) og mva.
  • Beregninger som viser varmepumpens ytelse, anleggets årsvarmeeffekt inkludert eventuelle pumper og tilført elektrisitet, forventet energibesparelse
    [kWh/år] og energidekning [%], årskostnad [kr/år], spesifi kk varmepris [kr/kWh] og inntjeningstid [år].
  • Oppgi om boligen din skal ha en 400 Volt eller 230 Volt varmepumpe.