Solfangere på tak

Solvarme

Solenergi er tilgjengelig overalt. I dette perspektivet har solenergi potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i framtiden. Å utnytte solenergi baserer seg på bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Teknologien er veldokumentert med en betydelig internasjonal industri i sterk vekst.

Spør oss om varmeløsninger »

Virkemåter

Aktiv solvarme betyr anlegg med solfangere som omdanner solstråling til varme. Varmen overføres med vann, luft eller andre medier for å bli brukt til tappevann, romoppvarming, vasking, tørking osv. Blir ikke varmen brukt med det samme, kan den lagres til senere bruk. Det som kalles solceller refererer til solstrøm, og må ikke forveksles med solfangere som brukes til oppvarming. Både solceller og solvarmeanlegg kan være utformet som paneler, derav navnet solpaneler som dekker begge deler og ofte skaper forvirring.

Solfanger er best egnet for deg som:

 • Ønsker en miljøvennlig oppvarmingskilde.
 • Har et energiforbruk over 20.000 kWh per år.
 • Bor i en husstand som bruker mye varmt vann.
 • Er i ferd med å planlegge rehabilitering eller vil bygge nytt.
 • Likevel skal skifte varmtvannsbereder.
 • Ønsker et automatisk oppvarmingssystem med lite vedlikehold.

(Punktlisten er hentet fra www.enova.no)

Fordeler ved bruk av solvarme

Den viktigste fordelen ved solenergi er at man unngår ulempene som knytter seg til andre energiformer. Solenergi er den eneste fornybare energikilden som finnes i så store mengder at den alene kunne tenkes å erstatte hele verdens forbruk av kull, olje, gass og kjernekraft. Solenergi har også en del miljøfordeler framfor andre fornybare energikilder. I motsetning til vannkraft krever den ikke permanente inngrep i landskapet, og i motsetning til bioenergi skaper den overhodet ingen luftforurensning mens den brukes. Den krever ikke engang like store inngrep i landskapet som vindkraftverk. Solceller eller solfangere kan til dels plasseres på allerede eksisterende hus, og ellers på steder der de skjemmer minst - i motsetning til vindmøller som må plasseres der det blåser mest.

Ulemper
Solenergien er ikke stabil. Sola gir mest energi om dagen og mindre om natta, vinteren eller i overskyet vær. Da må du enten lagre energien, noe som er dyrt og komplisert, eller benytte andre energikilder.

Verdt å vite om solvarme 

 • En solfanger kan benyttes i kombinasjon med en annen varmekilde som en biokjele eller en varmepumpe for å få varmt vann på en miljøvennlig måte når solen ikke gir nok energi.
 • For tappevannsoppvarming vil ofte et solfangerareal på 5-8 m2 være tilstrekkelig. En varmtvannsbereder på 300 liter vil være passe stor for energilagring. En bolig på 200 m2 kan kreve et solfangerareal på 25 m2 for et anlegg som skal gi tappevann og varme til romoppvarming.
 • Effektiviteten til et solfangersystem, vindlast og snømengden som en solfanger skal tåle er forskjellig fra leverandør til leverandør. Du bør forhøre deg med leverandøren om solfangerens egenskaper.
 • En solfanger dimensjoneres vanligvis til å dekke opp til 50 % av tappevannsbehovet eller 30 % av det totale energibehovet i kombinasjon med romoppvarming. Utgiftene til et solfangeranlegg kan tjenes inn på 10-15 år, men en inntjeningstid på 5-10 år er også mulig.
 • Et solfangeranlegg kan kreve at du må skifte ut varmtvannsbereder.

Markedet på solfangere i Norge er beskjedent, men økende. Energibidraget fra solfangere er på verdensbasis større enn vindkraft. Solinnstråling til Norge per år ligger bare 20 % under solinnstråling til Sentral-Europa.

Vi i VB samarbeider med Free Energy, leverandøren av HYSS - en miljøvennlig  som kombinerer