Luft/vann varmepumpe

I luft, jord, sjø og fjell finnes det energi i form av varme. Denne energien kan utnyttes til å varme opp boliger, til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn den du ønsker inne.

Luft/vann varmepumper er et godt alternativ til deg som har et vannbårent gulvvarmesystem som trenger lave temperaturer. En luft/vann varmepumpe varmer opp varmeanlegget og tappevannet. Varmepumpen henter energien fra uteluften.

Til denne type varmepumpe er man nødt til å dekke opp med 100% tilskuddenergi på de kaldeste dagene i form av en annen varmekilde. Det er viktig å sjekke hvor høy temperatur man må ha på varmeanlegget, før man setter inn en varmepumpe som er basert på uteluft. Typisk for en luft/vann varmepumpe er at den gir 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som man tilfører via elektrisitet.

Virkemåter
En luft/vann varmepumpe henter varmen fra ute-/ eller avtrekksluft og distribuerer den i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Besparelse på for eksempel 8.800 kWh/år (energiforbruk til oppvarming 25.000 kWh) og 10 års levetid gir en total besparelse på 88.000 kWh (ca. kr 88.000 ved antatt gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh).

Bruksområder
I bolig med vannbårent system.

Fordeler med luft/vann varmepumpe

 • En luft/vann varmepumpe kan ha en lavere investeringskostnad i forhold til en væske/vann varmepumpe.
 • Den gir en jevn fordeling av varmen via det vannbårne systemet og systemet krever relativt små inngrep dersom det er et eksisterende vannbårent system.
 • Høy virkningsgrad - spesielt i kystnære områder med høy middeltemperatur.

Ulemper
Denne type varmepumpe avgir mindre varme når du har behov for det, som for eksempel ved lave utetemperaturer. Du må dekke opp varmebehovet med annen varmekilde. Utedelen avgir noe støy og kondensvann ved avriming som må ledes vekk gjerne med varmekabel. Noe kortere levetid i forhold til en væske/vann varmepumpe.

Huskeliste ved kjøp av luft/vann varmepumpe

 • Sjekk om pumpen er stor nok for ditt oppvarmingsbehov.
 • Sjekk at varmepumpen er tilpasset norsk vinter.
 • Sjekk også at varmepumpen tåler saltholdig luft, noe som er vanlig lang kysten.
 • Sjekk hva slags vedlikehold som må til for få god driftsikkerhet.
 • Be om pris inkludert montering.
 • Inkluderer monteringen etterkontroll?
 • Benytt deg av fagfolk, så har du sikkerhet i forhold til garantier, service og deler.
 • Be om skriftlig brukerveiledning, som viser hvordan anlegget skal drives og reguleres.
 • Brukerveiledningen bør være på norsk.
 • Sammenlign ulike varmepumpers varmefaktor ved samme temperatur.
 • Varmepumpens utedel kan lage en del støy. Sjekk lydnivået! 
 • Sjekk innspart energi over varmepumpens levetid.