Luft/luft varmepumpe

For deg som bor i en bolig med elektrisk oppvarming med f.eks. panelovner, er dette et godt valg. Luft/luft varmepumpen kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus og er mest effektiv i boliger med åpen romløsning.

Disse varmepumpene henter ut varme fra luften ute helt ned til ca -15 °C og sprer den i boligen ved hjelp av en vifte. På de kaldeste dagene i løpet av vinteren må du bruke tilleggsvarme.

Varmepumpen nedbetalt i løpet av få år

Med en luft/luft varmepumpe får du igjen 2 til 3 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører, men effekten synker med hvor kaldt det er ute. En generell regel er at jo lengre fyringssesong du har, dess mer gunstig er en slik varmepumpe. Nyere modeller fungerer som regel bedre enn gamle. Varmepumpen har en beregnet levetid på 10 - 15 år og er som regel nedbetalt i løpet av 3 - 6 år. Deretter får du netto besparelse.

Fordeler med luft/luft varmepumper:

 • Inneholder filtre som renser luften for støv og partikler. Dermed får du bedre inneklima enn ved fyring med ved eller vanlig elektrisk varme.
 • Kan også brukes som aircondition om sommeren.
 • Monteringen krever kun små inngrep.
 • Investeringskostnadene er moderate.
 • Varmekilden, som er luft ute, er tilgjengelig overalt.

Ulemper med luft/luft varmepumper

 • Avgir mindre varme de periodene du trenger det mest. Selv om nyere varmepumpemodeller virker helt ned mot -20 °C er det nødvendig å ha en annen oppvarmingskilde på kalde dager.
 • Ved temperaturer på mindre enn 2 - 5°C er avriming nødvendig. Ved avriming reduseres anleggets effektfaktor med typisk 10 - 20 % sammenlignet med drift uten avriming.
 • Fuktig og saltholdig luft ute kan forkorte levetiden for varmepumpen.
 • Luftfilteret i innedelen må støvsuges og bygges jevnlig for å opprettholde varmeeffekten.
 • De kan avgi noe lyd både ute og inne. Velg en stillegående modell eller plasser varmepumpedelene med noe avstand til de områdene der du oppholder deg mye.

Huskeliste

 • Be om pris inkludert montering.
 • Avklar forhold rundt garantier, service og deler.
 • Sjekk at du har fått skriftlig brukerveiledning som viser hvordan anlegget skal drives og reguleres.
 • Hva slags vedlikehold som må til for å få god driftssikkerhet.
 • Det er vanlig at filtre må byttes hver 6. måned for å opprettholde filtreringseffekt.
 • Sammenlign ulike varmpumpers varmefaktor ved samme temperatur.
 • Sjekk også hvordan effektfaktoren blir ved lave temperaturer.
 • Sjekk antatt levetid, den bør anslagsvis være 10–15 år.
 • Sjekk at pumpen er stor nok for ditt behov.
 • Sjekk at varmepumpen er tilpasset norsk vinter.
 • Den bør ha varmekabel i bunnpanne/dreneringskanal.
 • Sjekk også at varmepumpen tåler saltholdig luft, noe som er vanlig ved kysten.
 • Sjekk at pumpen har trinnløs regulering/inverter.