Fjernvarme

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner en bydel, flere bygg eller boliger med energi til varmt tappevann og oppvarming.

Finn nærmeste VB Rørlegger »

Vannet distribueres til næringsbygg, offentlige bygg og boliger igjennom isolerte rør. Rørene legges i grøfter, ofte som annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler, og har et gjennomsnittlig varmetap på kun fem prosent.

Det blir installert en kundesentral med varmevekslere hvor energien overføres fra fjernvarmevannet til varmeanlegg i huset. Det er basert på at man har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Man styrer varmen med termostater og forbruket registreres med energimålere, like enkelt som bruk av elektrisitet.