Fjernvarme for 42 leiligheter. Javisst holder det vann!

VB, representert med Porsgrunn Rørleggerforretning AS, har stått for prosjektering og installasjon av både varmeløsning, sprinkler- og sanitæranlegg i Stadion Terrasse i Skien. Varmeløsningen er basert på oppvarmet vann fra fjernvarmesentralen til Skagerak Energi. En naturlig oppkobling, siden infrastrukturen ble tilrettelagt i forbindelse med Odd Grenlands nye stadionanlegg tre år tidligere. Stadion Terrasse sto ferdig våren 2012.

Spør oss om varmeløsninger »

Lavutslippssamfunnet, som den nye Klimameldingen legger opp til, forutsetter fornybar fjernvarme i alle større norske byer. Fjernvarme er et energifleksibelt system. Nær sagt hva som helst kan brukes til å varme opp vannet før det blir sendt ut til kunde som varmekilde og varmtvannsforsyning.

I Skien varmes det nå opp med skogsvirke/flis. Distribusjonsnettet vil i løpet av de kommende årene bygges kraftig ut og ha forgreininger ut mot nye bolig og industriområder, videre nedover mot bykjernen og over elven til Klosterøya. Nye boligblokker, lettere industriområder og sykehuset er noen av dem som etterhvert skal få nyte godt av den energieffektive fjernvarmeløsningen.

– For at utbyggingen av slike fjernvarmenett skal være samfunnsøkonomisk forsvarlig, krever det at så mange som mulig kobler seg på, sier Carsten Skottner Engh, daglig leder hos Porsgrunn Rørleggerforretning AS.

– Kommunen kan pålegge tilknytningsplikt i tråd med Plan- og bygningsloven. De husstandene som får muligheten til å koble seg på, gjør det ut i fra miljøhensyn, pluss at det faller langt rimeligere ut enn tradisjonell oppvarming. Forøvrig er det ingen ting å si på effekten, og du går aldri tom for varmtvann.

Moderne og driftssikkert

Gjennom et enkelt rørsystem har alle leilighetene i Stadion Terrasse fått sitt eget varmesystem knyttet opp mot fjernvarmesentralen til Skagerak Energi. En samlesentral i kjelleren mottar og overfører varmen til de respektive leilighetene. Alle leilighetene har varmeveksler og energimåler som blir avlest elektronisk hos energileverandøren. Romoppvarmingen skjer ved hjelp av radiatorer, pluss gulvvarme på bad og våtrom. Radiatorene er koblet opp med romfølere og kan styres med fjernkontroll.

Dessuten er varmtvannsberederen en saga blott. Varmtvannet hentes direkte fra systemet.

Beboerne i Stadion Terrasse Borettslag kan glede seg over et hypermoderne og driftssikkert varmesystem. Miljøvennlig og energieffektivt er det også.

Dette er fjernvarme

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner en bydel, flere bygg eller boliger med energi til oppvarming og varmt tappevann. Slike anlegg kan benytte ulike energikilder. Spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi, fornybar Bio-olje og gass er det vanligste. Fjernvarme basert på bioenergi gir miljøvennlig varmeproduksjon. Samtidig reduseres Co2- utslippene ved at den erstatter varmtvannberedere, elektriske ovner og gamle oljekjeler. Dette er positiv miljøfaktor.

Etter at vannet er varmet opp, distribueres det til bygg og boliger gjennom isolerte rør. Rørene legges i grøfter, ofte sammen med annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler. Varmetapet fra anlegget er minimalt.

Det blir installert en kundesentral med varmevekslere som overfører energien fra fjernvarmevannet til varmeanlegget i huset. Det er basert på at man har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Varmen styres ved hjelp av termostater og forbruket registreres med energimålere.

Bedriftskundene velger VB fordi vi har den faglige tyngden.

VB er en tung aktør i VVS-bransjen. Vi er drillet på de store oppgavene, på de komplekse løsningene. Dessuten har vi gode rutiner for å sikre kvaliteten på alt det vi gjør. Gjennom vår kjedemodell er vi lokalt forankret og nasjonalt orientert. Det er et stort fortrinn.

Felles rutiner, felles innkjøp, felles kompetanseoppbygging og et nært samarbeid oss imellom, gjør at vi har den faglige tyngden som skal til for å betjene store bedriftskunder og offentlig virksomhet.
Som her med prosjektering og installasjon av fjernvarmeanlegget ved Stadion Terrasse.