VB
Oppvarming

Bytt ut oljefyren ... men til hva?

Fra 2020 ble det forbudt å fyre med fossilt brensel, noe som betyr at boligeiere i ca. 65 000 norske hjem må gå over til annen oppvarming. Forbudet er det mye informasjon om – men veien videre er mer uklar for mange huseiere.

I en enebolig fra 1970 nær sentrum av Stavanger bor Anita, Ståle og deres to barn. Da de kjøpte boligen fulgte det med et fyrrom med oljekjel, røropplegg i vegger og gulv, radiatorer og en nedgravd tank i hagen – som det ofte gjør i en bolig fra dette tidsrommet. 

– Det kan nesten virke som at hele huset er bygget rundt oljefyren, som står sentralt i midten av det hele. Et svært monster av en kjel, med sitt eget rom, forteller Ståle. ”Hva gjør vi nå?” var spørsmålet som dukket opp. Og det forstår vi i VB godt! 

For å hjelpe familien i Stavanger på vei, (og alle andre i lignende situasjon!) har vi sett på noen ulike veier å gå:

Bygg om anlegget

I mange tilfeller er det mest energiøkonomiske å bygge om oljefyringsanlegget sånn at det kan drives av strøm, pellets, ved, bioolje eller varmepumpe. I denne boligen er røropplegget fra husets byggeår, så da taler alt for en utskiftning. Samtidig er det radiatorer som kan benyttes, og resultatet kan da bli en løsning med vannbåren varme som gir et godt inneklima og som også kan brukes til å varme opp varmtvannet. Her er det også flere støtteordninger fra Enova som kan være aktuelle!

La anlegget stå

Selv om det blir forbudt å fyre med fossilt brensel i 2020, har du fortsatt lov til å ha kjelen i hus. For et par med små barn og et hus med flere oppussingsprosjekter, kan det være aktuelt å vente med å investere i en oppvarmingsløsning. Det går fint an å varme opp huset med strøm en periode, og så oppgradere til en mer energifleksibel løsning senere. Dette alternativet kan også være aktuelt hvis familien vurderer biofyringsolje. Her har det skjedd en stor utvikling de siste årene, men fordi markedet fortsatt er lite utviklet er det fortsatt litt usikkerhet rundt fremtidig prisnivå på denne typen olje. Så da er det en mulighet å vente litt og se om det skjer en endring i markedet.

Velg en annen oppvarmingsløsning

Hvis varmebehovet er lavt, eller hvis Anita og Ståle av ulike årsaker ikke ønsker å investere i løsningene presentert over, kan de velge å gå over til strøm eller en varmepumpe som ikke er tilknyttet det opprinnelige oljefyringsanlegget. Hvert hus og hver huseier har sine egne behov, så svaret vil ligge i møtet mellom disse og våre anbefalinger.

Gode støtteordninger

Enova gir støtte til energibesparende tiltak, blant annet til fjerning av oljefyr og tank, anskaffelse av varmepumpe eller omlegging til vannbåren varme. Enova støtter også oppgradering til ny energibesparende teknologi til eksisterende gulvvarmeanlegg, som for eksempel investering i et moderne styringssystem. 

Kontakt oss for gratis befaring!

Etter mange års erfaring med oppvarmingsløsninger, vet vi at ingen boliger eller varmebehov er like. Har du en oljefyr i hus, så stikker vi gjerne innom for å vurdere hva som vil lønne seg hos akkurat deg. Finn din nærmeste VB Rørlegger, så tar vi det derfra!