VB

Fra oljefyr til hybrid solenergiløsning i barndomshjemmet

Knut Lima hos Lima Rør snakker gjerne om bruk av solenergi. Om hvordan sola kan varme opp boligen din, sørge for varmt vann – og lade el-bilen din slik at den er klar til kjøring når du trenger den. Og sammen med kollegaene begynner han etter hvert å få litt erfaring på området. Siste prosjekt var i barndomshjemmet, en bolig som har vært med på reisen fra fossil olje til fornybar energi.

Interessen for solenergi begynte for Knuts del for alvor i 2011 da de deltok i et testprosjekt i samarbeid med Jadarhus som bygde sitt første aktivhus, ISOBO Aktiv. For deg som måtte lure: Aktivhus er en type passivhus, men det blir «aktivt» når det installeres et energisystem i form av solfangere, solceller og varmepumpe og dette knyttes til energiproduksjon. Denne installasjonen, som altså Lima Rør leverte, bidro til at boligen ble så godt som selvforsynt på energi.

Solfangere på egen bolig har gitt store besparelser

Det skulle gå noen år før neste solenergiprosjekt ble iverksatt, men et VB-Tekniker kurs inspirerte Knut til å sette opp solfangere i egen bolig i 2014.  En Bosch væske/vann varmepumpe ble koblet opp mot OSO EPTRC bereder for forvarming av tappevann og oppvarming av vannbåren varme.

Med en slik løsning brukes den rimeligste energikilden først: Først sol, så varmepumpe og til slutt strøm. Før installasjon lå strømforbruket på 37 000 kw årlig, mens det nå ligger på 17 000 kw i året. Og det til tross for at oppvarmingsarealet i boligen har økt fra 200 til cirka 300 kvm².

Besparelse: 20 000 kw per år.  

Solceller på arbeidsplassen

På arbeid har de installert solcellepanel for å kunne lade opp el-biler.

Hybrid solenergiløsning i barndomshjemmet

Denne jobben begynte med at faren ønsket å få ned driftskostnadene i den gamle boligen. Noe som resulterte i et nytt soloppdrag for Knut.

For noen år siden hadde den gamle oljefyren i boligen blitt erstattet med luft/vann varmepumpe. Selvfølgelig etter nødvendig rensing av rør og annet arbeid som må gjøres når en bytter ut en oljefyr. Vannbåren gulvvarme var allerede på plass, og en stor tank hadde også blitt satt inn nettopp med tanke på å kunne koble til andre energikilder på et senere tidspunkt.

Den nye løsningen ble hybrid. Det innebærer en kombinasjon av solceller og solfangere som både produserer strøm og varmer opp væske til varmepumpen. Varmevæske fra hybridpanelene varmer opp vann og vannbåren gulvvarme. Når sola ikke gir nok stråling (oktober-april), hjelper varmepumpen til. En stor fordel med hybrid-panel er også at solcellene blir kjølt ned samtidig som væsken i hybridpanelet varmes opp. Dette øker virkningsgraden på solcellene.

Hvor begynner man hvis man ønsker seg en solenergiløsning i boligen sin?

Det starter med å avklare energibehovet i boligen. Målet er jo å få en gevinst på løsningen, derfor er det viktig å ta alle relevante forhold i betraktning. Det beste og mest lønnsomme er når løsningen produserer akkurat nok energi til å dekke eget bruk. Det er selvfølgelig mulig å selge overskuddsenergi til et strømselskap, men du får lite betalt for det.

Energibehovet beregnes ut fra blant annet boligareal, boligens alder, hvilke planer du har med boligen i framtiden (vil du få behov for å lade ha en eller flere elektriske biler, kan det bli aktuelt med påbygg, og så videre.)

Hva koster en varmeløsning basert på solenergi?

Du må regne med å investere fra 60 000,- kroner og oppover til et par hundre tusen, alt ettersom hvor omfattende anlegget er. Generelt har en solenergiløsning en levetid på 20-30 år, forutsatt at  vedlikehold og ettersyn har blitt jevnlig utført.

Lett å være etterpåklok

Hadde Knut visst det han vet i dag den gangen han installerte solfangere på taket sitt, hadde han utvilsomt valgt annerledes. Det hadde blitt en hybrid løsning i stedet. For mens solfangere bare varmer opp væske, produserer solceller ny energi. Og det er kombinasjonen som er det geniale. Ved å bruke sol som energikilde reduseres også belastningen på varmepumpa, slik at den får lenger levetid. Gjerne en HYSS-løsning hvor en bruker solenergien inn på varmepumpen.

At det er lett å være etterpåklok, vet vi vel alle. I dag er i hvert fall Knut klar på hva han skal anbefale sine kunder. Spør ham gjerne om råd! Lima Rør samarbeider Dynamisk Energi, en kompetansebedrift på fornybar energi, på slike leveranser.

Det skal også fortelles at de har installert solcelleanlegg på arbeidsplassen slik at det blir mulig å lade el-biler på en miljøvennlig. Kanskje er det noe for din bedrift også?

Arbeidet med montere solfangere er i gang.
Du kan redusere kostnadene til oppvarming og vann betraktelig med solfangere og solceller på taket.