Skolerer over 150 lærlinger

Pressemelding fra Varme & Bad: VB satser på skolering av alle lærlingene i kjeden. I høst vil over 150 lærlinger delta på regionale lærlingesamlinger over hele landet. 

De 85 første lærlingene som deltok på samlingene i Bodø, Bergen og Stavanger de siste 2 ukene har gjennomgått et skreddersydd opplegg med fokus på sanitær og vann inn og vann ut.

Lærlingeprogrammet VB Lærling har vært en suksess siden første samling ble gjennomført i 2012. Programmet utvikles kontinuerlig, og består i dag av både nasjonale og regionale samlinger. I høst fokuserer vi på sanitæranlegg og vann inn – vann ut. Tidligere tema har vært varmeanlegg.  Med en praktisk tilnærming og konkrete oppgaver møter vi topp motiverte og engasjerte lærlinger. 

- Det er mange yrker som har blitt borte, men det vil alltid være behov for rørleggere, understreker kursleder Svein Marienborg hos Varme & Energikontroll AS overfor lærlingene når han ønsker dem velkommen til faget og VB. 

VB har fokus på «Riktig første gangen» og HMS, og det gjennomsyrer også lærlingesamlingene. Demonstrasjon av praktisk bruk av Rørhåndboka er nyttig kunnskap. Et solid kompendium er laget til lærlingene.  Forberedelse til fagprøven står sentralt i høstens opplegg. Lærlingene får med seg verdifulle tips fra kursleder Svein Marienborg. Han har vært medlem av prøvenemnda i Oslo i flere år, og har mye erfaring å bidra med overfor lærlingene.

- Dette var en trivelig opplevelse. Så mange engasjerte og kunnskapshungrige lærlinger! Mange stilte spørsmål underveis, og alle sitter som tente lys når vi snakket om kravene til svenneprøven. Jeg har absolutt følelsen av at vi treffer spikeren på hodet med dette opplegget, sier Svein Marienborg. 

VB Lærling er et av flere kompetansetiltak kjeden gjør for å skolere medarbeiderne i kjeden. Satsningen på læringene bidrar også til at lærlingene velger å gjennomføre læretiden sin i en VB-bedrift, og at de velger å bli i faget etter at fagbrevet er mottatt. 

- Vi gleder oss over å møte så mange flinke, unge mennesker i høst. Samlingene våre er en perfekt måte å ønske lærlingen velkommen til bransjen, faget og VB på, sier kjedeleder i VB, Øystein Kjellsen.