Miljøpolitikk

Miljøtiltak er viktig i Varme & Bad. Derfor har vi laget en egen miljøpolitikk i Varme & Bad.

Varme & Bads miljøpolitikk:

Varme & Bad arbeider for å øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden. Vi skal være bevisste vårt ressursforbruk, og arbeide for å redusere utslipp og avfall i hele verdikjeden. Verdikjeden definerer vi som produsent, grossist, rørleggerbedrift i Varme & Bad og til sluttkunde på bedrifts- eller privatmarkedet. Den største miljøutfordringen i vår bransje i dag er relatert til forbruk av miljøriktig VVS materiell samt energiforbruk.

Varme & Bads mål for miljøpolitikken å bidra til en bærekraftig utvikling ved å fokusere på miljøriktige produkter, redusere CO2 utslipp og energibesparende tiltak for både VB Ressurssenter/kjedekontor og rørleggerbedriftene i kjeden. Varme & Bad skal ”feie for egen dør” og dyrke miljøbevissthet i egen organisasjon.

Som kjede skal vi oppfordre både kunder, leverandører og medlemsbedrifter til å være ”miljøsmarte” og slik bidra til å redusere negativ påvirkning av det ytre miljøet.

Strategiske valg og fokusområder for miljøpolitikken:     

 • Innkjøp av varer og tjenester
  Rutiner for innkjøp av varer og tjenester for eget bruk og videresalg som sikrer effektiv bruk og valg av minst mulig miljøbelastende produkter.     
 • Energi    
  Oppfordre og tilrettelegge for mest mulig effektiv bruk av energi.     
 • Avfall    
  Stimulere til avfallsreduksjon og miljøriktig avfallshåndtering.     
 • Transport    
  Vi skal oppfordre og stimulere til transportreduserende tiltak.    
 • Ledelse    
  Vektlegge miljøansvar på lik linje med andre lederoppgaver.     
 • Arbeidsmiljø    
  Tiltak som stimulerer og bedrer arbeidsmiljøet.     
 • Kommunikasjon    
  Påvirke og oppfordre hele verdikjeden til å være ”miljøsmarte” og til enhver til ha fokus på tiltak som kan redusere negativ påvirkning på det ytre miljøet.

Disse fokusområdene er basert på Varme & ads verdier; samarbeid, respekt, nyskapende og pålitelig.

Varme & Bads forplikter seg til å følge myndighetenes lovpålagte miljøkrav. Våre interne rutiner vil sikre at vi til enhver tid er oppdaterte på gjeldende lover og regler. Helse, Miljø og Sikkerhet skal være integrert i planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter og har samme prioritet som andre forretningsmål.