Klimaråd fra VB

Mange av oss ønsker å gjøre en innsats for miljøet, men er usikre på hvordan. Å ta klimahensyn er verken vanskelig eller dyrt. Her er enkle tips fra oss i VB om hva du kan gjøre.

1. Installer vannkraner som sparer vann
Nye, moderne kraner har funksjonalitet som begrenser både temperatur og vannmengde.

2. Installer berøringsfrie kraner
Elektroniske sensorer sørger for at det ikke kommer mer vann ut kranen enn du trenger.

3. Monter toalett med lavt vannforbruk
De fleste toaletter i dag fås med både hel- og halvspyling, slik at du ikke trenger bruke mer vann enn strengt tatt nødvendig. Dette gjelder også toaletter med innebygd sisterne.

4. Bruk mindre varmt vann
Det kreves mye energi for å varme vann. Bruk mindre varmt vann ved å installere sparedusj. Du kan også skru inn en enkel reduksjonsventil på dusjslangen.

5. Ha det passe varmt når du trenger det
I oppholdsrom trenger du ikke mer enn 22 grader. Sørg for nattsenking og styring av all elektrisk og vannbåren oppvarming.

6. Styr energien til steder og tider den gjør nytte
God styring av energibruken kan redusere forbruket med ca. 20 % uten at det går utover komforten. Varme, ventilasjon, lys og utstyr bør slås av automatisk på steder og tider i rom som ikke er i bruk.

7. Ta i bruk nye varmekilder
Elektrisk strøm er høyverdig energi og bør ikke brukes direkte til oppvarming av rom eller varmtvann, selv om den skulle komme fra fornybare energikilder. Heldigvis finnes det gode alternativer til panelovner, parafin-, gass- og oljefyr:    

  • Varmepumpe    
  • Pelletskamin    
  • Rentbrennende vedovn    
  • Tilknytning til fjernvarme    
  • Solfangere med tappevannsoppvarming

8. Gjenvinn varme
Ventilasjon og avløpsvann tar med seg mye energi ut av bygget. Et balansert ventilasjonsanlegg kan halvere energibruken til oppvarming. Varmegjenvinning av avløpsvann er enkelt, men fortsatt lite utbredt til tross for at energibruken til oppvarming av vann reduseres med 30 til 50 %.

9. Sjekk alltid energikostnadene når du bytter bolig
Sett deg inn i energimerkeordningen og etterspør boliger med god energikarakter.

10. Lær opp barna
Lær barna om å være bevisste ressursbruken i familien og klimatiltak alle og enhver kan gjøre. Lag enkel energioppfølging hjemme og vis strømregningen til de unge.