Fagområder

Vi installerer, drifter og vedlikeholder alt innen rør. Alt fra elegante baderom og miljøvennlige oppvarmingsløsninger, til rør i alle dimensjoner for både offentlige og private bedriftskunder. Vi påtar oss totalleveranser der vi tar hånd om hele den praktisk gjennomføringen.

Send oss en henvendelse »

Vi har bred kompetanse og spisskompetanse innen fagområdet rør:

Sanitær

Vi leverer, monterer og vedlikeholder rør og sanitærutstyr til alle våtrom, toalettrom, vaskerom, kjøkken med mer.

Varme

Vi leverer, installerer og vedlikeholder alt innen vannbåren gulvvarme, radiatorer, varmepumpe og fjernvarme.

Sprinkler og sprinkelanlegg

Vi leverer, installerer og vedlikeholder sprinkleranlegg i både små og store anlegg.

Kjøling

Vi leverer, installerer og vedlikeholder kjøleanlegg.

Gass

Vi leverer, installerer og vedlikeholder alt innen gass.

Trykkluft

Vi leverer, installerer og vedlikeholder alt innen trykkluft.

Rørtining

Om uhellet er ute og rørene fryser, kan Varme & Bad tine opp rørene igjen.

Rørinspeksjon

Mange av våre rørleggerbedrifter har utstyr for å inspisere rør.

Hvorfor velge VB? Les mer om fordelene i en samarbeidsavtale ›